Strona główna

Strona covid19info.pl jest lekarskim internetowym projektem społecznościowym, którego celem jest budowanie zweryfikowanej naukowo bazy wiedzy o COVID-19.

Wszyscy Konsultanci oraz członkowie zespołu redakcyjnego są lekarzami i lekarzami dentystami zrzeszonymi w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku.

Przedstawione materiały informacyjne dotyczące COVID-19 są oparte wyłącznie na  wiarygodnych źródłach naukowych oraz oficjalnych opracowaniach instytucji polskich (Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, lekarskich towarzystw naukowych) oraz międzynarodowych (WHO, CDC, ECDC i innych).

Korzystamy z bezinteresownej pomocy wybitnych ekspertów z różnych dziedzin. Staramy się publikować stale aktualizowane informacje dla lekarzy i pacjentów. Dodatkowo na stronie publikujemy linki do najciekawszych internetowych źródeł wiedzy, wytyczne i rekomendacje, omówienia aktualnych aktów prawnych organizujących walkę z pandemią w Polsce.

Zapraszamy do odwiedzin i współpracy

Zespół Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku.

covid-19, Covid19,   koronawirus, informacje o epidemii, koronawirusy, leczenie koronawirusa, śmiertelność, pandemia, epidemia, informacje o koronawirusie,